Things tagged 'cyklopruhy'

limited to the area of Praha 4 a jihovýchod:

2 issues found for 'cyklopruhy':

  • Cyklopruhy - Podolské nábřeží

    Created by Martin Cizek // 1 thread

    Zřízení cyklopruhů na Podolském nábřeží paralelně k cyklotrase A2. Řešení pro rychlé cyklisty, již dnes praktikované (např. při velké zahuštěnosti provozu na cyklotrase A2). Pravé pruhy často využívané pro podélné parkování automobilů, dokreslit cyklopruhy a legalizovat parkování. TSK má vypracovanou studii pro celý úsek od Vyšehradského tunelu po Braník. Vyžaduje vstřícnost MČ.

    Please sign in to vote.

24 threads found for 'cyklopruhy':

No planning applications found for 'cyklopruhy'.

Spinner Please wait…
Back to top