Things tagged 'cykloinfrastruktura'

limited to the area of Praha 4 a jihovýchod:

5 issues found for 'cykloinfrastruktura':

 • Metro Písnice

  Created by MartinS // 1 thread

  V budoucnu bude u dnešní Sapy nová stanice metra D, Písnice. Jelikož si myslím, že má okolí velký potenciál k rozvoji cyklistiky ve stylu B+R. Okolí je rovinné, zahlcené automobilovou dopravou a také docela hustě obydlené. Stanice by byla v desetiminutovém dosahu (3 km) jízdy na kole (bez stoupání) asi pro 3000 obyvatel Kunratic, 5000 obyvatel Libuše, 4000 obyvatel Písnice + potenciálně lidí z Cholupic, Vestce, Dolních Břežan. 

  Chtělo by to do návrhu zaimplementovat velké zastřešené stanice pro cyklisty, možná i nějaké zabezpečené kolárny. A hlavní snaha by měla být v budování bezpečných cyklistických navázání – nové cyklostezky, cyklopruhy, cykloobousměrky atd. v okolních obcích.

  Podobné je to asi se stanicí Depo Písnice.

  Please sign in to vote.
 • Chybějící cykloopatření v ul. Novodvorské

  Created by Marek Bělor // 1 thread

  Doposud chybí realizace cykloopatření ve střední části ulice Novodvorské mezi křiž. s ul Durychovou a severním koncem minulý rok realizovaního cyklopruhu. K akci existuje zadávací karta http://www.praha.eu/public/16/7/85/1095847_140344_ZK_2009_13_Novodvorska_Vrbova.pdf. Kromě dokončení těchto cykloopatření je nutné i legalizovat východní málo frekventovaný chodník Novodvorské mezi Chýnovskou a Mašovickou (napojení A214) pro vedení chráněné páteřní celoměstské trasy A42 v přidruženém prostoru pro zranitelnější kategorie cyklistů (seniory, děti).
  Zby tek bude proveden pravděpodobně v rámci souvislé údržby další části ulice

  Please sign in to vote.
 • Chybějící propojení A215 z Kamýka do Modřan

  Created by Marek Bělor // 1 thread

  Chybí propojení zhruba podél Lhoteckého potoka z Modřan na Kamýk. Jedná se o důležitou cyklotrasu, jež obsluhuje velké množství obyvatel několika sídlišť a nejmírněji stoupá od řeky na Kamýk.
  Je nutné provést několik typů opatření: Především trasu proznačit, zlegalizovat vhodné chodníky, realizovat cyklopřejezdy přes rušné ulice a zobousměrnit některé ulice, to vše včetně nutných oprav a homogenizace typu povrchu.

  Please sign in to vote.
 • Realizace a proznačení A42 Nové dvory - U labutě

  Created by Marek Bělor // 1 thread

  A42 je klíčovou severojižní páteřní cyklotrasou v rámci celomětského systému cyklotras. Jejím úkolem je poskytnout klidné a chráněné propojení Libuše, Krče a Kačerova paralelně s budoucí trasou metra D a je klíčová pro napojení jižní části města na kvalitní cykloinfrastrukturu.
  Opatření směřuje k jejímu proznačení v území spolu se stavebními úpravami pro její nepřerušené vedení.

  Please sign in to vote.
 • Chybějící propojení A214 v Lhoteckém lese

  Created by Marek Bělor // 1 thread

  Aby se zhodnotily dosavadní investice do cyklotrasy A214, je nutné propojit oba dosud realizované úseky trasou vedoucí po stávající nevyhovující cestě kolem Lhoteckého lesa. Tento podnět navazuje na podnět http://www.cyklistesobe.cz/issues/1143-chybejici-proznaceni-tras-a214-a-a215-v-sidlisti-kamyk, s nímž tvoří jeden problémový celek.

  Please sign in to vote.

No library items found for 'cykloinfrastruktura'.

No planning applications found for 'cykloinfrastruktura'.

Spinner Please wait…
Back to top