Blažimská: legalizace průjezdu kolem Top hotelu

Please sign in to vote.

Added by Kenny

Trasa A225 u Top hotelu (bývalý Košík) obchází ulici Blažimskou, která je na obou koncích uzavřena závorou a je zcela prázdná a široká. Asi patří majiteli hotelu. Tou ulicí jezdím už 25 let, závory teď objíždím po chodníku. Majitel by mohl místo závor instalovat demontovatalné sloupky.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top