Boleslavova ulice: Zobousměrnění pro cyklisty

Please sign in to vote.

Added by Ootmarsum

Ve vyznačeném horním úseku ulice Boleslavova již několik měsíců funguje jednosměrka, která má snad své opodstatnění pro auta, ale už ne pro kola. Na to, aby se zde kola a auta vyhnula, je silnice široká dostatečně, dříve se tu, třebaže těsně, vyhnula i protijedoucí auta. Jednosměrka způsobuje poněkud absurdní situaci, že kdokoliv by se chtěl dostat z jednoho konce tohoto ca. 300metrového úseku na druhý (tj. od křížení Boleslavovy se Ctiborovou ke křižovatce Boleslavovy s Čiklovou) a nechtěl porušovat pravidla ani sesedat, musel by udělat objížďku ca. 1,5 km.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top