V podhájí - pro cyklo obousměrně

4
Please sign in to vote.

Added by Otas Podoli

Ulice V podhájí je v dolní části jednosměrné.
Návrh: upravit dopravní značení pro obousměrný provoz pro cyklisty.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top